Condoleance bloemen

Condoleance Zinnen voor bij een boeket bloemen
Bloemen zijn zeer delicate en zachte manieren om condoleances en eerbetonen te brengen aan families die net een geliefde hebben verloren.

Naast een blijk van aandacht voor de nagedachtenis van de overledene, is het ook een manier om de familie te laten weten hoe geliefd die persoon was.

Om dit proces te vergemakkelijken, zijn hier wat zinnen om de bloemen te begeleiden. Toon je genegenheid en respect in woorden!

1. De pijn van het verlies is onmetelijk en niets wat men kan zeggen kan het lijden verzachten. Het enige wat men kan doen is een paar woorden van vriendschap en troost aanbieden, en een vriendelijke schouder om het gewicht van het verlies te dragen.

Op deze dag van verdriet en ontzetting bidden wij dat God je de kracht zal geven om met deze zeer moeilijke tijd om te gaan, en wijsheid en moed om verder te gaan.

2. Het leven is het waardevolste bezit dat wij hebben, en zelfs in het aanschijn van de dood moeten wij standvastig blijven ter ere en nagedachtenis van hen die heengegaan zijn. Moge God je leven verblijden en je hart troosten. Ontvang mijn diepste medeleven.

3. Woorden, hoe vriendelijk ook, kunnen jouw verdriet niet verzachten, maar degenen die om je geven, delen jouw pijn en wensen je troost en gemoedsrust.

Ik hoop dat onze Heer je en jouw familie de broodnodige vrede brengt in deze droevige tijd. Mijn condoleances aan je en jouw familie.

4. Het was schrijnend te horen van je verlies. Moge je en jouw familie zich welkom voelen en moge de pijn veranderen in mooie herinneringen.

Moge de zorg en liefde van de mensen om je heen je troost en vrede brengen om je door deze moeilijke dagen heen te helpen. Mijn diepste medeleven!

5. Wanneer wij hier op aarde een geliefde verliezen, krijgen wij een engel in de hemel die over ons waakt.

Moge de goede herinneringen je troost bieden in deze moeilijke tijd van jouw leven. Mijn hart en gebeden gaan uit naar jou en je familie.

6. Ik ben sprakeloos op dit droevige moment. Ik weet dat je geloof sterk is. Ook al kunnen wij niet begrijpen waarom dit is gebeurd, toch kunnen wij geloven dat er een reden is in Gods plannen.

Weet dat ik aan jullie denk en bid voor jullie vrede en troost.

7. Ik weet dat er geen woorden zijn om je nu te troosten. Als er iets is wat ik kan doen om jullie pijn te verzachten in deze moeilijke tijd, laat het me weten.

In deze droevige tijd kunnen de liefde van familie en de kracht van vrienden je troosten. Mijn condoleances.