Condoleance tekst collega

6 condoleance zinnen om een dierbare vriend te troosten
Het verlies van een dierbaar persoon veroorzaakt veel pijn. Het is moeilijk om terug te keren naar het normale leven. Daarom is het heel belangrijk om steun te bieden en je medeleven te betuigen.

Wij weten dat deze situatie zeer delicaat is en dat wij soms woorden tekort komen. Daarom hebben wij een selectie gemaakt van condoleance-zinnen om een vriend steun te betuigen. Bekijk het en deel het om iemands pijn te verzachten!

1. Ik bied je mijn oprechte condoleances aan, mijn goede vriend. Gecondoleerd met jouw verlies en ik kan me de pijn in jouw hart voorstellen. Maar heb kracht en geloof dat met de tijd alles makkelijker zal worden. Het verlangen zal altijd aanwezig zijn, en daardoor zal de herinnering aan degene die heengegaan is, voortleven.

2. Er is geen grotere pijn dan afscheid te moeten nemen van degenen die we liefhebben. Noch is er nostalgie zo eeuwig als die welke geboren wordt met rouw. Dus bid ik tot God om je troost en kracht te geven in dit zeer moeilijke uur. Ontvang mijn oprechte deelneming.

3. Gecondoleerd met jouw verlies, en ik hoop dat deze woorden jouw hart wat troost en vrede brengen. Het is zeer pijnlijk afscheid te moeten nemen van hen die wij liefhebben, maar dit is het uiteindelijke lot van ons allen en wij kunnen alleen maar proberen het te aanvaarden.

Zij die zijn vertrokken hebben nu eeuwige rust gevonden, maar zij zijn niet voor altijd weg. Want door jou zullen je liefde en je verlangen aanwezig blijven. En op een dag zullen jullie elkaar weer ontmoeten in de eeuwigheid.

4. Niets kan een liefhebbend hart voorbereiden op eeuwig verlies. Net zoals er geen woorden of gebaren zijn die zo’n grote pijn kunnen verzachten.

Maar ik condoleer je met jouw verlies, en ik bied je mijn steun en hulp aan voor wat je maar nodig hebt. Ik heb er vertrouwen in dat deze pijn mettertijd zal veranderen in een sereen verlangen. Moge God je pijn verzachten en je hart troosten.

5. Degenen die we echt liefhebben verdwijnen nooit helemaal, want ze blijven leven in onze harten en gedachten. Gecondoleerd met jouw verlies.

Bewaar de positieve herinneringen en alle mooie dingen die je hebt meegemaakt, en probeer deze situatie te accepteren.

Je moet voorwaarts blijven gaan, vechtend voor je leven, zonder ooit te vergeten wie er weg is. Veel sterkte en vrede voor je, en moge God de overledenen eeuwige rust schenken.

6. In deze tijd van diepe rouw, wil ik mijn medeleven betuigen en rouwen om het verlies waarmee je en jouw familie worden geconfronteerd.

Heb veel kracht om de moeilijkheden te overwinnen die zo’n gebeurtenis in ons hart veroorzaakt. Je kunt rekenen op mijn beschikbaarheid om je te ondersteunen in wat je ook nodig heeft.